Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Acceso socios

Consell Consultiu

El Consell Consultiu és un òrgan assessor del Club els membres són socis del mateix. Es tracta d'una col·laboració no retribuïda.

President: Juan Ángel Calzado de Castro
Secretari: D. Carlos Cuatrecasas Targa

Dña. María Teresa de Capmany de Hartmann
D. Juan Manuel Desvalls Maristany
D. Joan Duran i Pou
Dña. Magda Ferrer-Dalmau Alcoverro
D. Fernando Induráin Pons
D. Ramón Malet Casajuana
D. Santiago Mercé Muntañola
D. Olegario Monegal Escofet
D. Juan Rosell Lastortras
D. Francesc Segura Roda
Dr. Juan Uriach Marsal
D. Hans Peter Vogelsanger
D. Emilio Zegrí Boada
D. Ignacio García-Nieto Portabella
D. José Tió Roca