Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Acceso socios

Política de privacitat

Reial Club de Polo de Barcelona d'acord amb els requisits de la legislació vigent, posa a la seva disposició la nostra Política d'Ús de la seva pàgina web, Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Política de propietat intel·lectual, aplicables en la prestació de serveis i en les relacions amb els clients.

Reial Club de Polo de Barcelona amb NIF G08476038 és el titular de la pàgina web i es troba inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ubicat a la seu de la Secretaria General de l'Esport.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Política de Privacitat de dades de caràcter personal

En virtut del que estableix la Llei 15/1999 de 13 desembre (LOPD) i Llei 34/2002 de 11 de juliol (LSSICE), li informem que les seves dades seran formen part d'un fitxer titularitat de Reial Club de Polo de Barcelona . La informació registrada s'utilitzarà per informar-li per qualsevol mitjà electrònic de les nostres novetats o sol·licituds. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en Avinguda Doctor Marañón, 17-31,08028, Barcelona o bé amb un correu electrònic a comunicado@rcpolo.com. En compliment de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i Internet, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a comunicado@rcpolo.com.

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el lloc web i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Reial Club de Polo de Barcelona.

Reial Club de Polo de Barcelona no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d'acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l'única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o imprimir sobre paper per a ús privat.

Al marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de Reial Club de Polo de Barcelona.

L'incompliment d'allò anterior facultarà Reial Club de Polo de Barcelona per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a Reial Club de Polo de Barcelona mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de Real Club de Polo de Barcelona.
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Reial Club de Polo de Barcelona mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de Real Club de Polo de Barcelona.
  • L'extracció i ús d'elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Reial Club de Polo de Barcelona d'acord amb les disposicions les lleis de Propietat Intel·lectual.

Reial Club de Polo de Barcelona haurà d'autoritzar expressament l'establiment de links d'hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits al homepage d'aquest lloc web oa qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d'aquest.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Reial Club de Polo de Barcelona o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Reial Club de Polo de Barcelona o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent al respecte.