Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Acceso socios

Avís legal

LI PREGUEM QUE LLEGEIXI AMB ATENCIÓ ELS TERMES D'AQUEST ACORD ABANS DE VISUALITZAR ELS CONTINGUTS DE RCPOLO.COM 

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació d'aquests termes. Si no està d'acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

Restriccions d'ús dels materials

La propietat i gestió de rcpolo.com correspon a Real Club de Polo de Barcelona. Cap material de rcpolo.com o de qualsevol altre lloc la propietat del qual, gestió, llicència o control correspongui a Real Club de Polo de Barcelona pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuït de cap manera, exceptuant la descàrrega d'una còpia dels materials en un únic ordinador per al seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altra fi suposa una violació dels drets de copyright i de propietat de Real Club de Polo de Barcelona S. a. A l'efecte d'aquest Acord, queda prohibit l'ús d'aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d'ordinadors connectats en xarxa.

Aspectes jurisdiccionals

Rcpolo.com es troba sota el control i la gestió de Real Club de Polo de Barcelona des de les seves oficines a Barcelona, Espanya. A més ofereix els continguts del seu lloc web amb finalitats merament informatives i d'entreteniment. En utilitzar rcpolo.com, vostè accepta no dependre de la fiabilitat de la informació que en ells s'ofereix. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, encara que sense limitar-se a aquesta, Real Club de Polo de Barcelona serà considerat responsable de la fiabilitat que vostè concedeixi a aquesta informació, com tampoc serà responsable de qualsevol perjudici directe, incidental, especial, derivat, indirecte o punitiu que resulti de l'ús o de la incapacitat d'usar els materials continguts en el website o en qualsevol altre lloc vinculat a aquests mitjançant enllaços, inclosos els continguts que es publiquen a les seves pàgines, tot i que Real Club de Polo de Barcelona hagi estat advertit de la possibilitat d'aquests perjudicis.

Altres aspectes

El present Acord estarà regulat i serà interpretat d'acord amb la legislació d'Espanya, sense donar efecte a cap principi que suposi un conflicte amb la legislació vigent. Si qualsevol condició d'aquest Acord resulta ser il·legal, nul·la de ple dret, o per qualsevol motiu no és aplicable, aquesta condició es considerarà eliminada d'aquest Acord i no afectarà a la validesa i aplicació de les condicions restants Aquest és l'Acord íntegre entre les parts en el que concerneix al tema al que fa referència.

Recopilació d'Informació

A l'efecte de la Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre), el Controlador de les Dades en relació a la informació sol·licitada en formularis o registres serà del Real Club de Polo de Barcelona.

Tota informació sobre clients recopilada en el lloc web s'utilitzarà per a estudis propis, amb finalitats de promoció o ampliació de rcpolo.com.

Revelació d'Informació

Real Club de Polo de Barcelona S. a. no revelarà la informació personal que vostè proporcioni en aquest lloc web a tercers, excepte quan la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial, o per una autoritat competent governamental o d'una altra índole.

Seguretat

El lloc web del Real Club de Polo de Barcelona, incorpora les salvaguardes adequades, i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que tenim recopilats, i hem establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les nostres normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i ens esforcem per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que vostè ens proporciona.

Canvis en la nostra política

Si alterem la nostra política de protecció de dades, tots els canvis seran publicats en aquesta pàgina del nostre lloc web perquè vostè estigui sempre informat sobre la informació personal que recopilem sobre vostè, com la usem i les circumstàncies sota les quals podem revelar-la, per la qual cosa li preguem que torni a aquesta pàgina de tant en tant per conèixer qualsevol possible canvi. Li agraïm el seu interès i esperem que gaudeixi visitant-nos.

 

Web finalitzada a l'any 2017

Tots els drets reservats.